THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ IRELAND 2016-2017

11205571_1690794937874164_3953358686060094610_n

Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland bắt đầu nhận hồ sơ cho niên học 2016-2017. Năm nay sẽ có tối đa 40 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam.

Hạn nộp hồ sơ học bổng thạc sĩ cho các ngành học kỹ thuật (Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Dược, Khoa học xã hội, Khoa học thực phẩm) là ngày 31/12/2015. Xem chi tiết về mẫu đơn và hướng dẫn thủ tục tại trang www.embassyofireland.vn, xem phần News & Events.

Hạn nộp hồ sơ cho các ngành MBA và thạc sĩ chuyên ngành kinh tế là 18/01/2016. Nộp hồ sơ online và hướng dẫn chi tiết tại www.smurfitschool.ie/vietnam.
—–
ANNOUNCEMENT OF IRISH GOVERNMENT SCHOLARSHIP SCHEMES 2016 – 2017
Applications for Irish Government Scholarship Schemes are now open for 2016 – 2017 academic year. Up to 40 full scholarships will be provided this year to Vietnamese applicants.

Deadline for application for Masters in technical areas (for example ITC, Biotechnology, Pharmacy, Social Sciences, and Food sciences) is December 31, 2015. For application form and guidelines, visit www.embassyofireland.vn go to News & Events.

Deadline for application for MBA and business related MSc is January 18th, 2016. For online application and details, visit www.smurfitschool.ie/vietnam.
‪#‎EducationinIreland‬ ‪#‎StudyinIreland‬ ‪#‎IrishAid‬

Author: Lien Quan

Share This Post On

Share your thoughts here