CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO THANH NIÊN I COMMIT 8 TUYỂN THÀNH VIÊN
Apr04

CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO THANH NIÊN I COMMIT 8 TUYỂN THÀNH VIÊN

GIỚI THIỆU Chương trình Phát triển lãnh đạo thanh niên I COMMIT được thực hiện bởi trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) và EyeopenerWorks (EOW) với sự tài trợ của Quỹ viên trợ Ailen (Irish Aid). Được hình thành từ năm 2013, chương trình hướng tới việc đào tạo, phát triển thanh niên nhằm tạo nên các tác động tích cực trong xã hội. Sau 7 chương trình I COMMIT, CSDS tiếp tục tìm kiếm các bạn thanh niên tham dự vào Chương trình...

Read More
CSDS’s recruiting facilitators for I COMMIT 8
Mar28

CSDS’s recruiting facilitators for I COMMIT 8

TERMS OF REFERENCE Position: Facilitator Activity: I Commit 8 Time: April to August 2017 Key responsibilities Design the agenda for I Commit 8 training Develop the Content for I Commit 8 training Prepare for I Commit 8 training with the support from CSDS Facilitate I Commit 8 training Follow up with the group after training (coaching) Finalize the report Requirements The following knowledge, skills and abilities may be acquired...

Read More
Chương trình I COMMIT 7 tuyển thành viên
Jun25

Chương trình I COMMIT 7 tuyển thành viên

Chương trình  tập huấn về Phát triển bản thân và Tạo ra tác động xã hội dành cho thanh niên. GIỚI THIỆU “I Commit” Chương trình Phát triển lãnh đạo thanh niên I COMMIT được khởi xướng bởi trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) và một nhóm hoạt động giáo dục. Được hình thành từ năm 2013, chương trình hướng tới việc đào tạo, phát triển thanh niên nhằm tạo nên các tác động tích cực trong xã hội. Sau 06 Chương trình thành công,...

Read More
[ PIONEER FISH ] – EXPERIENCE INTERNSHIP AT MARINELIFE CONSERVATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT
Mar27

[ PIONEER FISH ] – EXPERIENCE INTERNSHIP AT MARINELIFE CONSERVATION AND COMMUNITY DEVELOPMENT

“The series of Internship programs are flagship programs offered to promising student have true view and realistic experience at company, organization.Pioneer Fish holds the series of program “ Intership – I experience”. This program has been started from March 2015, with sponsor of Marinelife conservation and community development of Viet Nam – MDC.”

Read More
PIONEER FISH HELD WE SHARE 2 – VOLUNTEERS – STEP TO SUCCEED
Mar13

PIONEER FISH HELD WE SHARE 2 – VOLUNTEERS – STEP TO SUCCEED

“Volunteers are not paid, not because they are worthless but they are priceless.”

Read More
The Coffee talk” Startup- brave or reckless”
Jan23

The Coffee talk” Startup- brave or reckless”

“As we had informed previously, at last weekend ,on Sunday 18th January 2015, the first event in series WE SHARE of Pioneer Fish project happened successfully”

Read More
Coffee talk  ” Start up – brave or reckless”
Jan11

Coffee talk ” Start up – brave or reckless”

We are going to hold the Coffee talk “ Start up – braveness or reckless ” from 5pm to 7 pm, on Sunday 18th January 2015, at Cộng Cafe, No. 101, C6 Tran Huy Lieu street, Hanoi. This is the first event of series of our other events in this period.

Read More
Pioneer Fish recruits the 2nd generation.
Jan11

Pioneer Fish recruits the 2nd generation.

After a long time working, Pioneer fish has been developing stronger and stronger. To continue performing this project effectively, we have just recruited new generation.

Read More
Presentation Design Training Course for Student Leaders
Jan06

Presentation Design Training Course for Student Leaders

On 27th and 28th September 2014, the Presentation Design Training Course for Student Leaders was successfully run by Pioneer Fish, in partnership with Slide Factory.

Read More
“I Commit” Team 3   – Recruitment
Dec08

“I Commit” Team 3 – Recruitment

With the objective to develop young people and create a pool of trainers, “I Commit” training program recruits participants for the 3rd generation. The first session will take place on 2nd – 4th of January 2015 in Thai Nguyen province.

Read More