Hà Nội Đủ tuyển thành viên 10/2014

1. Mô tả Dự án

Hà Nội Đủ là tổ chức cộng đồng thành lập dựa trên mô hình Global Foodbank Network , hoạt động chủ yếu về các vấn đề thực phẩm. (Đọc về Hà Nội Đủ trên website của GFN)

Bên cạnh đó, Dự án “Chiếc bàn chia đôi” ( Table for Two) là dự án con của tổ chức Hà Nội Đủ và được thực hiện dưới sự bảo trợ pháp lý của Trung tâm phát triển bền vững CSDS. Tìm hiểu thêm về Dự án “ Chiếc bàn Chia đôi- Hà Nội Đủ” tại: http://bit.ly/1sNZF4D

2. Thời gian nhận hồ sơ

2/10/2014- 10/10/2014

3. Đối tượng tuyển

  • Là học sinh các trường THPT và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.
  • Nhiệt tình, yêu thích công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
  • Đang tham gia đồng thời không quá 2 câu lạc bộ hay tổ chức khác.
  • Cam kết gắn bó lâu dài với dự án, ít nhất 6 tháng.

4. Cách thức tham gia.

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào link sau: http://bit.ly/1mSWC8I

Thông tin chi tiết về Dự án và Công việc các Ban, vui lòng tải về trong link sau: http://bit.ly/1xEVB81

5. Quy trình tuyển chọn.

  • Vòng 1. Đăng kí qua đơn ( 2/10/2014- 12/10/2014) Link đăng kí: http://bit.ly/1mSWC8I
  • Vòng 2. Phỏng vấn nhóm ( 18-19/10/2014)
  • Vòng 3. Phỏng vấn cá nhân ( 25-26/10/2014)
  • Thông báo kết quả : 30-31/10/2014

 

Author: Loan Chu

Communication volunteer of Ha Noi Du project https://www.facebook.com/hanoidu

Share This Post On

Share your thoughts here