DIỄN ĐÀN THANH NIÊN ĐỒNG SÁNG TẠO – Chuyện làng kiến

Ngày 25 tháng 9 năm 2015, Liên Hợp Quốc đã cùng các nước thông qua Chương trình Nghị sự 2030 bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals, viết tắt là SDGs) với cam kết “Không bỏ lại ai phía sau”, tiếp nối chặng đường dài để đạt tới một sự phát triển bền vững và thịnh vượng cho cả thế giới.

Hành trình đó cần những con người bền bỉ, phi thường, sáng tạo, đoàn kết và không ngừng học hỏi.
…Như những chú Kiến ngày đêm cần mẫn với công việc của mình, khi gặp chướng ngại vẫn tìm mọi cách để đạt tới mục tiêu, và luôn đoàn kết để tạo nên sức mạnh phi thường!

Bạn có phải là một chú Kiến như thế, đang góp sức mình để thêm một em nhỏ có manh áo ấm, thêm một giọt máu sẻ chia cứu người, thêm một luống rau sạch làm giàu cho người nông dân, thêm một căn nhà thắp sáng bằng điện gió, hay đơn giản chỉ là đưa ra chính kiến của mình để tạo nên những thay đổi tích cực?

Hãy đến với DIỄN ĐÀN THANH NIÊN ĐỒNG SÁNG TẠO 2015 để cùng kể Chuyện làng Kiến!


Đây là cơ hội để các cá nhân và nhóm thanh niên cùng tăng cường hiểu biết và hành động vì các mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở kết nối và đồng sáng tạo. Diễn đàn được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) trong khuôn khổ dự án Young@Heart và dự án Youth Drivers for Change với sự hỗ trợ của Oxfam và Irish Aid.

- Thời gian: 2,5 ngày từ chiều thứ Sáu 11 đến Chủ nhật 13 tháng 12 năm 2015
- Địa điểm: Hà Nội và lân cận
- Mục đích:
+ Nâng cao nhận thức về SDGs và vai trò của thanh niên trong việc tham gia thực hiện SDGs tại Việt Nam
+ Chia sẻ và cùng tạo nên các sáng kiến phát triển xã hội
+ Kết nối mạng lưới thanh niên nhằm đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự phát triển bền vững tại Việt Nam và toàn cầu.
- Thành phần tham dự: 70 thanh niên độ tuổi 16-25 từ các nhóm, dự án tình nguyện và phát triển cộng đồng
- Đăng ký tại http://bit.ly/langkien trước 23h59’ ngày 29/11/2015
- Liên hệ:
Tuấn Anh – Cán bộ truyền thông, CSDS
Email: tuananh@csds.vn
Điện thoại: 04 62601094
Di động: 01674 676 674

GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2009. CSDS giải quyết các vấn đề phát triển ở Việt Nam thông qua việc phát triển thanh niên bằng các hình thức trao đổi quốc tế, giáo dục không chính quy, khuyến khích và hỗ trợ các sáng kiến xã hội của thanh niên. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.csds.vn

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 17 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại 94 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng.
Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.oxfam.org/vietnam

Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) là chương trình hỗ trợ phát triển của Chính phủ Ireland dành cho nước ngoài. Chương trình này do Ban hợp tác phát triển thuộc Bộ Ngoai giao và Thương mại Ireland quản lý. Quỹ Xã hội Dân sự Việt Nam (CSF) được thành lập năm 2007 nằm trong khuôn khổ chương trình viện trợ Irish Aid. Quỹ tài trợ cho các dự án trung và ngắn hạn, những dự án có khả năng tạo tác động giảm nghèo trực tiếp hoặc thử nghiệm các sáng kiến, và phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược Hỗ trợ Quốc gia của Irish Aid. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập: www.embassyofireland.vn

Author: Lien Quan

Share This Post On

Share your thoughts here