CSDS Tuyển điều phối viên thực hiện Diễn đàn thanh niên

GIỚI THIỆU

Trung tâm nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập năm 2009. CSDS tập trung giải quyết các vấn đề phát triển trong đó đặc biệt quan tâm tới phát triển thanh niên.

Young@Heart là một dự án toàn cầu trên 16 nước được tài trợ Oxfam với mong muốn thanh niên đưa ra tiếng nói và giải pháp hành động cho các mong muốn, nhu cầu của mình. Young@Heart thay đổi từ cách tiếp cận từ việc can thiệp làm cho thanh niên sang sự can thiệp và hành động được thực hiện bởi thanh niên với vai trò trung tâm của mọi hoạt động.

Dự án Youth Drivers for Change được thực hiện bởi CSDS với sự tài trợ của Irish Aid. Dự án nhằm xây dựng năng lực cho các tổ chức tình nguyện cộng đồng của thanh niên nhằm tạo ra các chương trình hàng đồng xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển của Việt Nam. Trọng tâm của dự án tập trung vào đối tượng thanh niên và sự tham gia của thanh niên tại cộng đồng.

 

BỐI CẢNH THỰC HIỆN

Với mong muốn tạo lập môi trường giúp thanh niên có thể tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình với các vấn đề phát triển của xã hội và đất nước, CSDS sẽ tổ chức một diễn đàn thanh niên nơi những lãnh đạo thanh niên được phát triển, kết nối và truyền cảm hứng nhằm tạo nên những sự thay đổi tích cực trong cộng đồng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô tả sự kiện:

Thời gian:  Ngày 11, 12, 13 tháng 12 năm 2015

1. Chiều ngày 11/12/2015: Khai mạc

-  Địa điểm: Hà Nội

- Đối tượng tham gia:

 • 200 bạn thanh niên quan tâm tới các hoạt động xã hội.
 • Các đối tác và tài trợ trong lĩnh vực phát triển thanh niên.

- Nội dung:

 • Triển lãm giới thiệu các mô hình, sáng kiến thanh niên hiệu quả, tạo nên được các tác động sâu rộng trong xã hội. Kết nối các nhà tài trợ, đối tác tiềm năng nhằm xây dựng và phát triển mạng lưới phát triển thanh niên.

2. Ngày 12-13/12/2015: Diễn đàn thanh niên

-  Địa điểm: Bên ngoài Hà Nội

- Đối tượng tham gia:

 • 70 bạn thanh niên tích cực, quan tâm tới các hoạt động cộng đồng được BTC lựa chọn.

- Nội dung:

 • Tìm hiểu về các Mục tiêu toàn cầu vì sự Phát triển bền vững (SDGs).
 • Xây dựng diễn đàn nơi thanh niên được trao đổi, đưa ra các sáng kiến nhằm phát triển xã hội.
 • Thảo luận, xây dựng ý tưởng điều hành và phát triển mạng lưới thanh niên

Nội dung công việc:

 • Lên nội dung chương trình sự kiện và chịu trách nhiệm về nội dung chương trình trước sự kiện và gửi đề xuất nội dung cho ban tổ chức cùng thống nhất.
 • Sau khi nội dung được duyệt, làm việc với các thành viên trong ban tổ chức để chuẩn bị hậu cần, truyền thông và kinh phí nhằm hỗ trợ nội dung chương trình, đảm bảo các nội dung sẽ được diễn ra.
 • Triển khai và điều phối các nội dung trong sự kiện, đảm bảo các nội dung được diễn ra theo kế hoạch và chất lượng.
KẾT QUẢ ĐẦU RA
 • Truyền cảm hứng cho các bạn thanh niên hành động và thay đổi
 • Lan tỏa tinh thần công dân tích cực, hành động vì sự phát triển trong giới trẻ
 • Khơi nguồn và kết nối các sáng kiến thanh niên tham gia vào diễn đàn
 • Tập hợp và hình thành ý tưởng nhằm thực hiện việc xây dựng và kết nối mạng lưới phát triển thanh niên
YÊU CẦU
 • Có Khả năng thiết kế chương trình sự kiện và điều phối nội dung sự kiện
 • Có hiểu biết và kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực làm việc với thanh niên
 • Có khả năng linh hoạt, xử lý tình huống phát sinh trong chương trình
 • Có mạng lưới với các nhóm nghệ thuật để cùng tham gia vào chương trình.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm điều phối các sự kiện lớn.
GỬI ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ: Director@csds.vn và huannguyen@csds.vn trước 17h ngày 13/11/2015.

Liên hê: 0169.359.1753 (Anh Nguyễn Doãn Huân – Điều phối viên chương trình phát triển thanh niên)

Hồ sơ bao gồm:

 • Ý tưởng nội dung thực hiện
 • Clip hoặc văn bản liên quan về ít nhất 2 sự kiện đã điều phối
 • CV và thư ngỏ
 • Bảng dự tri kinh phí
 • Đề cương dự kiến 

 

Author: Lien Quan

Share This Post On

Share your thoughts here