Cơ hội tài trợ – Sáng kiến Thanh niên Việt Nam


Bạn là một thanh niên?

Và bạn thấy chính mình cùng nhiều thanh niên khác đang đối mặt với thách thức trong bối cảnh phát triển của Việt Nam?

Bạn có khao khát, có ý tưởng, có mong muốn hành động?


Hoạt động tài trợ “Sáng kiến thanh niên Việt Nam” thuộc dự án Young@Heart có thể là một câu trả lời cho bạn. Dự án và hoạt động tài trợ nhằm tăng cường tiếng nói và vai trò của thanh niên đối với cộng đồng, đồng thời tạo ra những môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển khả năng của mình, tham gia chủ động vào việc giải quyết các vấn đề chung của chính mình và xã hội. Đây là một sáng kiến của Oxfam toàn cầu được thực hiện tại Việt Nam với sự hợp tác của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) trong năm 2015.

TIÊU CHÍ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
  • Đề xuất và thực hiện bởi thanh niên (16-30 tuổi)
  • Đóng góp một cách sáng tạo, hiệu quả, khả thi và bền vững vào việc giải quyết một vấn đề của thanh niên
  • Địa điểm thực hiện: toàn quốc
  • Các dự án tham gia đề xuất có thể bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn/hoạt động, trong đó ít nhất một hoạt động/kết quả dự án được thực hiện hoàn chỉnh vào trước ngày 25/11/2015 với ngân sách tối đa lên đến 50.000.000 đồng.

Thông tin chi tiết mời xem tại link http://tiny.cc/InitiativeYH. Thời hạn nộp đề xuất dự án (theo mẫu): trước 23h59 ngày 9/9/2015.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Anh Nguyễn Doãn Huân, Điều phối viên Chương trình Phát triển Thanh niên

Hotline: (+84) 1693 591 753

Email: youngatheart@csds.vn

Facebook: www.facebook.com/YoungatHeartVietnam

Author: Lien Quan

Share This Post On

Share your thoughts here