Cơ hội nhận tài trợ cho nhóm thanh niên từ quỹ “Sáng kiến thanh niên vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững”

1. Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) đang tìm kiếm các sáng kiến thanh niên tham gia nhận tài trợ từ quỹ “Sáng kiến thanh niên vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững – Youth Initiatives for SDGs”. Với mong muốn thông qua các hoạt động tài trợ, hỗ trợ nhằm tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng; nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững

Với sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Oxfam tại Việt Nam, hoạt động quỹ “Sáng kiến thanh niên vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững” được CSDS và Mạng lưới thanh niên 2030 Youth Force Việt Nam phối hợp đồng tổ chức.

2. Đối tượng

Các đội/nhóm/tổ chức thanh niên trên toàn quốc.

Lưu ý: đội/nhóm/tổ chức thanh niên là các đội/nhóm/tổ chức mà các thành viên nằm trong độ tuổi từ 16-30.

3. Quyền lợi

Các đội/nhóm/tổ chức thanh niên khi tham gia sẽ có cơ hội:

 • Nhận tài trợ lên đến 25.000.000/dự án.
 • Tham gia tập huấn nâng cao năng lực thực hiện dự án,
 • Nhận hỗ trợ về truyền thông, chuyên môn trong suốt quá trình triển khai dự án.

4. Điều kiện, tiêu chí

4.1 Điều kiện đề xuất dự án

 • Đề xuất và thực hiện bởi đội/nhóm/tổ chức thanh niên.
 • Đóng góp một cách sáng tạo, hiệu quả, khả thi và bền vững vào Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).
 • Địa điểm thực hiện: toàn quốc.
 • Các dự án tham gia đề xuất có thể bao gồm một hoặc nhiều giai đoạn/hoạt động, trong đó các giai đoạn/hoạt động xin tài trợ từ quỹ “Sáng kiến thanh niên vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững” cần được thực hiện và hoàn thành giải ngân vào trước 31/10/2017.
 • Dự án cần có kế hoạch và hoạt động cụ thể để truyền thông về dự án của mình nhằm tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững.
 • Dự án cần cam kết thực hiện, theo dõi và báo cáo dự án theo yêu cầu của Ban tổ chức.

4.2 Tiêu chí lựa chọn dự án

 • Hiệu quả
 1. Các hoạt động của dự án góp phần giải quyết (ít nhất) một vấn đề thiết thực của và tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng ra sao?
 2. Dự án tạo ra sự thay đổi cụ thể gì? Làm sao để đánh giá kết quả và tác động của dự án?
 3. Dự án làm thế nào để sử dụng chi phí và nhân lực hiệu quả?
 4. Để đạt được mục tiêu dưới đây, dự án đã có những hoạt động gì và kết quả ra sao?

Tăng cường tiếng nói, vai trò của thanh niên đối với cộng đồng

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững.

 • Khả thi
 1. Thời gian thực hiện và ngân sách của dự án có khả thi trên thực tế không?
 2. Điểm thuận lợi và khó khăn khi thực hiện các hoạt động của dự án là gì?
 3. Những người thực hiện có đủ năng lực để triển khai các hoạt động của dự án không?
 • Tính bền vững và khả năng nhân rộng
 1. Làm sao để duy trì các kết quả của dự án? Dự án có khả năng mở rộng và phát triển sau khi kết thúc tài trợ không?
 2. Dự án có khả năng nhân rộng hay mở rộng ra các khu vực khác không?
 • Sáng tạo
 1. Điểm sáng tạo và khác biệt của dự án là gì

Bên cạnh các tiêu chí này, điểm bình chọn online (tổng điểm bình chọn và chia sẻ trên wakeitup.net: bình chọn = 1đ, chia sẻ = 2đ) sẽ được tính thành 10% tổng điểm.

Các thành viên thuộc mạng lưới thanh niên 2030 Youth Force Việt Nam nhưng không tham gia vào quá trình tổ chức, tuyển chọn sẽ được cộng điểm ưu tiên khi nộp dự án.

 5. Quy trình xét duyệt

 5.1 Hồ sơ đề xuất dự án:

Vui lòng đánh số theo thứ tự được liệt kê dưới đây và nén thành 1 file nén, đặt tên file nén theo tên dự án

- Tài liệu bắt buộc (điền theo mẫu):

1. Mẫu đề xuất dự án

2. Mẫu dự trù kinh phí

            – Tài liệu bổ sung (không bắt buộc):

3. Profile nhóm/tổ chức/dự án

4. Bản khảo sát đánh giá nhu cầu của cộng đồng

5. Báo cáo kết quả thử nghiệm hoặc báo cáo các dự án tương tự trước đây

6. Hình ảnh liên quan (nếu có, vui lòng sắp xếp và chú thích rõ ràng)

7. Các tài liệu liên quan khác

5.2 Quy trình nộp đề xuất dự án

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu và 1 bản tóm tắt bài dự thi

Yêu cầu với Bản tóm tắt bài dự thi:

- Ngắn gọn trong vòng 1500 kí tự, bao gồm dấu câu và dấu cách;

- Trình bày sáng tạo để thu hút người đọc bình chọn

- Cần có các nội dung: vấn đề/thực trạng mà dự án các bạn sẽ giải quyết, đối tượng các bạn trực tiếp nhắm đến, giải pháp của các bạn, kết quả dự kiến.

 • Bước 2: Truy cập http://bit.ly/SangkienthanhnienviSDGs và ấn nút đăng ký
 • Bước 3: Điền Thông tin cá nhân (các thông tin này sẽ được công khai trong bài dự thi của bạn)
 • Bước 4: Điền Nội dung bài thi: bao gồm Tên & Tóm tắt bài dự thi.
 • Bước 5: Đính kèm bộ hồ sơ đề xuất (Vui lòng nén lại 1 file nén). Tải hồ sơ tại: http://bit.ly/Y4SDGsApplicationPackage
 • Bước 6: Chọn Xem trước để biết bài dự thi của mình sẽ xuất hiện như thế nào.

Chọn Lưu tạm (ở đầu Khung điền bài dự thi) để tiếp tục chỉnh sửa lần sau nếu cần

Chọn Nộp bài dự thi, sau khi nộp bạn không thể chỉnh sửa được nữa

Sau khi ấn nút nộp bài, bài dự thi của bạn sẽ được công khai trên http://bit.ly/SangkienthanhnienviSDGs, tab Bài dự thi

5.3 Bình chọn: Ấn vào bài dự thi bất kỳ để lấy link Bình chọn và Chia sẻ trên facebook

5.4 Quy trình xét duyệt đề xuất dự án

 • Vòng 1:          

22/3 – 22/4:    Nộp đề xuất dự án + Bình chọn online cho dự án

25/4:  Kết thúc bình chọn online cho dự án

27/4:  Kết quả vòng 1 của dự án

 • Vòng 2:          

6/5 hoặc/và 7/5: Phản biện dự án online/offline

12/5: Kết quả cuối cùng

6. Liên hệ

Hotline: (+84) 1689 355 687 (Thảo)

Email: youth4sdgs@csds.vn

Website: http://csds.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/CSDS.VN/

Facebook event: http://bit.ly/YouthDoIt 

 7Đơn vị tổ chức

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các chương trình phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập từ năm 2009, CSDS đã phát triển đa dạng các hoạt động trên toàn quốc hướng tới sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.csds.vn

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 17 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại 94 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng.

Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.oxfam.org/vietnam

2030 Youth Force là một mạng lưới các thủ lĩnh thanh niên thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, do UNDP/UNV Châu Á thành lập và bảo trợ. 2030 Youth Force hoạt động với các mục tiêu:
- Truyền cảm hứng cho giới trẻ tham gia các hoạt động thúc đẩy thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững.

- Thúc đẩy thanh niên tạo ra những thay đổi tích cực hướng tới một xã hội hòa nhập và hòa bình.
Tại Việt Nam, 2030 Youth Force Vietnam triển khai trở thành 1 mạng lưới các nhóm tình nguyện được thành lập và lãnh đạo bởi thanh niên, cùng hướng tới mục tiêu phục vụ cộng đồng, gắn với 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://2030youthforce.org/

 

Author: Lien Quan

Share This Post On

Share your thoughts here