Mạng lưới Phát triển thanh niên Việt Nam tuyển thành viên
Dec09

Mạng lưới Phát triển thanh niên Việt Nam tuyển thành viên

Mạng lưới Phát triển thanh niên Việt Nam là mạng lưới gắn kết và phát triển thanh niên hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ, xây dựng năng lực và kết nối cho các hội nhóm thanh niên tình nguyện để tạo ra những giá trị tốt đẹp và ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Hãy đăng ký ngay hôm nay!

Read More
Hà Nội Đủ tuyển thành viên 10/2014
Oct08

Hà Nội Đủ tuyển thành viên 10/2014

Đợt tuyển thành viên lần 3 của Hà Nội Đủ. Hãy tham gia để sẻ chia thức ăn với người nghèo và vì một xã hội bền vững hơn.

Read More
Pioneer Fish’s Weekly Presentation Meetings
Sep10

Pioneer Fish’s Weekly Presentation Meetings

One of the outstanding activities of Pioneer Fish is the weekly presentation meetings at Thu Le Park. Here is our weekly activity.

Read More
Debate with FPT’s Debate Club
Sep10

Debate with FPT’s Debate Club

In August, the Pioneer Fish together with Debate Club of FPT University held a meeting to learn about Debate – the meeting attracted more than 20 members of PiFi and FPT Debate club with many exciting activities

Read More
Conference “Working in Non-governmental Organizations: Opportunities and Challenges”
Sep07

Conference “Working in Non-governmental Organizations: Opportunities and Challenges”

In August 20th, 2014, at 193 Ba Trieu (British University Vietnam), the workshop “Working in Non-governmental Organizations: Opportunities and Challenges”organized by members of Pioneer Fish Project took place successfully.

Read More
[Pioneer Fish] Workshop “Career orientation and job search skills”
Jul15

[Pioneer Fish] Workshop “Career orientation and job search skills”

On July 09, 2014, Pioneer Fish successfully organized our first Workshop with the topic “Career orientation and job search skills”. The workshop attracted over 100 students in Ha Noi.

Read More
Hello, we are Pioneer Fish!
Jul14

Hello, we are Pioneer Fish!

Pioneer Fish is a group from “I commit” program, affiliated to Centre for Sustainable Development Studies (CSDS) – a non-governmental organization in Vietnam. Pioneer Fish is implementing the project “Sharing and developing presentation and job searching skills for students in Hanoi”

Read More
Chèo 48h – “Chèo” về quê hương (vi)
Jul03

Chèo 48h – “Chèo” về quê hương (vi)

(This article is in Vietnamese). Nếu bạn cùng chia sẻ băn khoăn về bảo tồn văn hóa truyền thống quê hương thì đừng bỏ qua Chèo 48h nhé. Hãy đăng kí ngay một trong hai chương trình sắp tới trong hè này.

Read More
Save food – Save the Earth (vi+en)
May21

Save food – Save the Earth (vi+en)

In this May, “Save Food, Save the Earth” is a campaign organized by Ha Noi Du (A Better Ha Noi) will officially take place in Hà Nội. Saving food to help the poor. Using food reasonably means saving money, time and protecting the environment directly.
(This article is both in VIetnamese and English)

Read More
We love mother nature
Aug01

We love mother nature

The Sustainable Development Club (SDC) is two weeks into a 3-week project called “We Love Mother Nature” to educate children in Phu Lo Primary School about environmental issues. It aims to increase the awareness of sustainable solutions such as recycling to combat significant challenges such as pollution and its relationship to climate change.

Read More