Table for Two fostering development in North Vietnam
Apr19

Table for Two fostering development in North Vietnam

‘Table for two’ is a school feeding program run in partnership with Table for Two Vietnam (TFTVN) and CSDS. The overall aim of this project is to provide nutritious daily meals at two different kindergartens in the Van Ho district of Son La province, this is a village almost 200km from Hanoi with over 120,000 residents that belong to 12 different minority groups. The children in the kindergarten come from disadvantaged...

Read More
CSDS brings Star Fish education project to North Vietnam
Apr19

CSDS brings Star Fish education project to North Vietnam

CSDS works closely with different ethnic minority groups in less developed areas of Vietnam to bring about change and promote sustainable development. CSDS does this along with their partner organisations with a particular focus on children and education in Northern mountainous areas. Star Fish is a project that aims to build schools in mountainous areas of Vietnam in order to foster the development of these remote areas by reducing...

Read More
[Tuyển dụng] CSDS tuyển Cộng tác viên Điều phối Gây quỹ cho Dự án
Mar21

[Tuyển dụng] CSDS tuyển Cộng tác viên Điều phối Gây quỹ cho Dự án

I. Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các chương trình phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập từ năm 2009, CSDS đã phát triển đa dạng các hoạt động trên toàn quốc hướng tới sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.csds.vn Hiện tại CSDS đang tuyển Công...

Read More
CSDS Tuyển CTV Dự án dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao
Sep12

CSDS Tuyển CTV Dự án dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao

Trung tâm nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2009. CSDS giải quyết các vấn đề phát triển ở Việt Nam thông qua việc phát triển thanh niên bằng các hình thức trao đổi quốc tế, giáo dục không chính quy, khuyến khích và hỗ trợ các sáng kiến xã hội của thanh niên. Với cùng mối quan tâm về vấn đề dinh dưỡng và đói nghèo trẻ em, cũng như lường trước được các hậu quả nghiêm trọng...

Read More
Training “Leadership and Working with Groups” Enrolment
Jul18

Training “Leadership and Working with Groups” Enrolment

I. INTRODUCTION Youth Drivers for Change project is being implemented by the Centre for Sustainable Development Studies (CSDS) with seed funding provided by Irish Aid. The project aims to build the capacity of voluntary, youth-led, community based organisations to generate social action that will contribute positively to the on-going development of Vietnam. The central focus of the project is on young people and their involvement in...

Read More
Table for Two Project – Field trip to Son La
Apr29

Table for Two Project – Field trip to Son La

  The School Feeding Program is a project run in partnership between Table for Two Vietnam and CSDS. The project aims to provide nutritious meals daily at three kindergartens in the Van Ho district of the Son La province for children from disadvantaged families in this remote mountainous area of Vietnam. The aim of the project is to decrease malnutrition among children in this area while also increasing school attendance. The...

Read More
‘A Sound Mind in a Sound Body’ Seminar
Apr29

‘A Sound Mind in a Sound Body’ Seminar

  A Sound Mind in a Sound Body is a long-term project by Wireless asbl under the Youth of Erasmus+ Program of the European Commission in cooperation with partners from Belgium, France, Italy, Thailand, Vietnam, and the Philippines. It proposes an innovative approach to teaching safe sex behaviors and gives voice to young people on an international level, allowing them to take the initiative towards the prevention of sexually...

Read More
SOCI Hub Recycling Day
Mar13

SOCI Hub Recycling Day

In response to the St. Patrick’s Day of Ireland,on Sunday 13/03 the volunteers of SOCI Hub organized a “Recycling Day” with the desire to make SOCI Hub greener as well as to reuse waste to decorate SOCI Hub. If any other individual or entity have the same desire of “greening our place” as SOCI Hub, feel free to contact us so we could be green together! - SOCI Hub...

Read More
International Cultural Youth Exchange Open Day
Jan28

International Cultural Youth Exchange Open Day

On Sudnay 17th January the Vietnamese branch of International Cultural Youth Exchange (ICYE) invited CSDS, VPV (Volunteers for Peace Vietnam) and Irish Aid to their annual open day. The purpose of the day was to inspire young Vietnamese people to travel overseas in pursuit of multicultural understanding, community developme-nt and personal growth. CSDS and Irish Aid were asked to represent Ireland, showcasing the benefits of studying...

Read More

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN ĐỒNG SÁNG TẠO – Chuyện làng kiến

Ngày 25 tháng 9 năm 2015, Liên Hợp Quốc đã cùng các nước thông qua Chương trình Nghị sự 2030 bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals, viết tắt là SDGs) với cam kết “Không bỏ lại ai phía sau”, tiếp nối chặng đường dài để đạt tới một sự phát triển bền vững và thịnh vượng cho cả thế giới.Hành trình đó cần những con người bền bỉ, phi thường, sáng tạo, đoàn kết và không ngừng học hỏi.…Như những chú Kiến ngày...

Read More