TUYỂN NHÓM THỰC TẬP SINH ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN “YOUNG@HEART” – chương trình phát triển The Future Starts Now
Apr07

TUYỂN NHÓM THỰC TẬP SINH ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN “YOUNG@HEART” – chương trình phát triển The Future Starts Now

THÔNG TIN DỰ ÁN Dự án Young@Heart nằm trong khuôn khổ chương trình phát triển The Future Starts Now – TFSN của Oxfam toàn cầu. Ở Việt Nam dự án được Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững và Oxfam hợp tác thực hiện. Dự án lấy thanh niên là đối tượng chính và sự phát triển, tham gia của thanh niên là trung tâm của toàn bộ mọi hoạt động. Mục đích: Tăng cường tiếng nói của thanh niên và vai trò của thanh niên đối với cộng đồng. Đồng...

Read More
DỰ ÁN YOUNG@HEART TUYỂN HỌC VIÊN CÁC LỚP HỌC NGHỆ THUẬT CỘNG ĐỒNG
Apr07

DỰ ÁN YOUNG@HEART TUYỂN HỌC VIÊN CÁC LỚP HỌC NGHỆ THUẬT CỘNG ĐỒNG

Dự án Young@Heart nằm trong chương trình phát triển The Future Starts Now (TFSN) của Oxfam toàn cầu, dự án lấy thanh niên là trung tâm do Oxfam cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) phối hợp thực hiện tại Việt Nam. Với tiêu chí lấy đối tượng thanh niên làm TRÁI TIM của chương trình, chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều cơ hội cho thanh niên học tập và phát triển bản thân mình. Việt Nam và Uganda là hai quốc gia được lựa...

Read More
Trung tâm thanh niên SOCI Hub
Oct15

Trung tâm thanh niên SOCI Hub

Trung tâm thanh niên SOCI Hub là một sáng kiến của CSDS trong dự án Phát triển thanh niên YDC, được tài trợ bởi Đại sứ quán Ireland, cung cấp địa điểm miễn phí cho các hoạt động thanh niên và các nhóm thanh niên. Đây còn là nơi tổ chức các hoạt động tập huấn, chia sẻ, nâng cao năng lực cho thanh niên nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động xã hội của các nhóm thanh niên.

Read More
Recruitement for I COMMIT
Feb25

Recruitement for I COMMIT

“I Commit” is a progame supported by CSDS (Vietnam) and Eye Opener Works (Netherlands).  The program want to educate change makers in Vietnam.  After the first successful program (7/2013 – 3/2014), “I Commit” will continue to recruit new members.  02 projects initiated and being developed by I commit members Full Hanoi – Bring more food to poor people in Hanoi with the support of restaurants, businesses Tottochan Project – Build a...

Read More